almacabio Odświeżacz powietrza lawenda

Pozostawia przyjemny, śródziemnomorski aromat

 • Bez syntetycznych substancji zapachowych i konserwantów
 • Eliminuje nieprzyjemne zapachy
 • Z eterycznym olejem lawendowym

 • Vegan OK
 • 52,00 zł (41,60 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: piątek, 22 października
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Zawartość: 125 ml

Na moją listę życzeń

Nr art.: ALM-A19258, Zawartość: 125 ml

EAN: 8018229192583

 • Bez syntetycznych substancji zapachowych i konserwantów
 • Eliminuje nieprzyjemne zapachy
 • Z eterycznym olejem lawendowym

 • Vegan OK

Opis

Odświeżacz powietrza almacabio zapewnia przyjemny zapach lawendy w Twoim domu. Mikroskopijnie małe cząstki są uwalniane w powietrzu, nieprzyjemne zapachy są eliminowane bez syntetycznych substancji zapachowych i konserwantów.

Rodzaje produktów: Odświeżacz do powietrza
Nuty zapachowe : Lawenda
Marki: almacabio
Właściwości: Testowany na zawartość niklu, Vegan
Zastosowanie: dla powietrza
Certyfikaty: Vegan OK

Składniki

 • Isopropanol
 • Lavandula Hybrida Oil

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć wodę lub pianę do gaszenia.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH208 - Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pytania i odpowiedzi użytkowników almacabio Odświeżacz powietrza lawenda

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla almacabio Odświeżacz powietrza lawenda