Almawin Pomarańczowy preparat do czyszczenia oleju Extra Strong

Szczególnie szybko rozpuszcza uporczywe zabrudzenia

69,00 zł (13,80 zł / 100 ml)

włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy

500 ml

Dostępny

Przewidywany termin dostawy: środa, 26 stycznia
Zamów do dnia: poniedziałek, do godz. 05:15.

Właściwości i zalety

 • Czyści i eliminuje nieprzyjemne zapachy
 • Butelka wykonana w 100% z recyklingu PET
 • Testowany dermatologicznie
 • Vegan Society Vegan Society

Nr art.: BG-290972, Zawartość: 500 ml, EAN: 4019555705755

Opis

AlmaWin Orange Oil Cleaner Extra Stark jest wysoce skutecznym specjalnym środkiem czyszczącym do uporczywych zabrudzeń. Jest bardzo odpowiedni do czyszczenia wodoodpornych podłóg i powierzchni.

Cechy:

 • idealny do usuwania etykiet i naklejek
 • umożliwia łatwe czyszczenie piekarników i okapów kuchennych
 • rozpuszcza tłuszcz, żywicę, gumę do żucia i olej z tekstyliów i powierzchni
 • pachnie przyjemnie świeżo
 • bardzo skoncentrowany

Sposób użycia:

 • nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni
 • przed użyciem sprawdź zgodność materiału
 • nakładaj rozcieńczony (staje się mleczny po rozcieńczeniu)
 • 30–60 ml do 5 litrów wody
Rodzaje produktów: Uniwersalne środki czyszczące
Marki: Almawin
Właściwości: Vegan
Zastosowanie: Powierzchnie
Certyfikaty: Vegan Society

Składniki

 • Natural flavour
 • nichtionische Tenside
 • Limonene
 • Citral
 • Linalool
 • Citronellol
 • Geraniol
 • Farnesol
 • Ethanol
 • Kräuterextrakt

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P301+P310 - W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P331 - NIE wywoływać wymiotów.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników Pomarańczowy preparat do czyszczenia oleju Extra Strong

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla Almawin Pomarańczowy preparat do czyszczenia oleju Extra Strong

5 recenzji klienta w innym języku

5,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
9 (100%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

9 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 5 recenzje w innym języku.


Podobne produkty:

Klienci, którzy nabyli "Pomarańczowy preparat do czyszczenia oleju Extra Strong", zakupili także: