FAIR ZONE - Czas na uczciwą zmianę

Innowacyjne produkty bez plastiku dla Twojego gospodarstwa domowego

FAIR ZONE jest marką niemieckiej firmy FAIR SQUARED, która od 2005 roku pracuje nad tym, aby temat sprawiedliwego handlu znalazł swoje miejsce również w dziedzinie higieny i sprzątania.
FAIR ZONE oznacza innowacyjne produkty wykonane z surowców pochodzących ze sprawiedliwego handlu, a także dąży do zahamowania fali plastiku na co dzień i tworzenia sprytnych, pozbawionych plastiku pomocy domowych, które pod względem funkcjonalności i wyglądu w niczym nie ustępują produktom konwencjonalnym.
Wiele z tych produktów jest wykonanych z uczciwie pozyskanego kauczuku naturalnego ze Sri Lanki, a w celu zapewnienia, że lateks podlega prawidłowemu systemowi uszczelniania, FAIR ZONE odegrała również zasadniczą rolę w założeniu Fair Rubber e.V.
FAIR ZONE inspiruje przejrzystymi procesami produkcyjnymi, sprawiedliwym traktowaniem wszystkich osób zaangażowanych w produkcję oraz konsekwentną rezygnacją z testów na zwierzętach i pracy dzieci.
Aby w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko, zwraca się uwagę na zrównoważone metody produkcji i jak najmniejszy ślad ekologiczny oraz unika się niepotrzebnego zużycia cennych zasobów.

FAIR ZONE: 18 artkułów

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT