Ekologiczny papier higieniczny od Green Hygiene

Naturalne i zrównoważone ręczniki papierowe i papier toaletowy do codziennego stosowania w gospodarstwie domowym

Oszczędzająca zasoby produkcja z makulatury nadającej się do recyklingu w połączeniu z wysokiej jakości komfortem zapewnia najwyższej jakości produkty higieniczne do codziennego użytku. Innowacyjnej marce Green Hygiene udaje się produkować powszechne dobra konsumpcyjne w sposób przyjazny dla środowiska – to znaczy: w 100% bez plastiku, w 100% z recyklingu i w 100% neutralnie pod względem emisji CO₂ – dzięki czemu świat, listek po listku, staje się coraz bardziej zielony.

Green Hygiene: 3 artykuły

Filtry

Wszystkie ceny zawierają VAT

Ochrona klimatu i lasów, a także czysta obróbka są w Green Hygiene na pierwszym planie. Produkcja papieru powoduje emisję CO₂, która w Green Hygiene jest redukowana dzięki nowoczesnym technologiom zakładowym, opakowaniom bez tworzyw sztucznych i efektywnym drogom transportu - od produkcji do konsumenta - w celu ustabilizowania standardu neutralnego pod względem emisji CO₂.
Jako część firmy Huchtemeier Papier GmbH, Green Hygiene może również nazywać się Partnerem Klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i uczestniczy w projekcie "Forest Conservation, Mataven, Colombia", który wspiera zrównoważoną gospodarkę leśną w zagrożonych ekosystemach. Inicjatywa ta pozwala zachować 1 150 200 hektarów lasów tropikalnych i ich różnorodność biologiczną. Oznacza to tworzenie infrastruktury i usług społecznych dla ludności tubylczej, poprawę warunków życia, wzrost gospodarczy, a jednocześnie ochronę endemicznych gatunków roślin i lasów.