Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online i powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznej obecności online, takiej jak nasz profil mediów społecznościowych (zwany dalej zbiorczo określane jako "oferta online"). W odniesieniu do użytych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "administrator", odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Rodzaje przetworzonych danych:

 • Dane główne (np. nazwy, adresy).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane dotyczące treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • Dane meta / komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie dotkniętych osób

 • Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej nazywamy osoby objęte projektem "użytkownikami").
 • Klienci w przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego (zwani dalej "użytkownikiami")

Cel przetwarzania

 • Udostępnianie oferty online, jej funkcji i zawartości.
 • Przetwarzanie wszystkich zamówień zawierających wszystkie niezbędne procesy fizyczne, w szczególności wysyłkę paczki i ewentualne zwroty w przypadku rękojmi.
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar odbiorców / Marketing

Używane terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"); osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przydział do identyfikatora takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedną lub więcej cech specjalnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza jakikolwiek proces przeprowadzany z wykorzystaniem automatycznych procedur lub bez takich procesów związanych z danymi osobowymi lub bez takich procedur. Termin ten obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

"Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

"Profilowanie" oznacza każdy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, który wiąże się z wykorzystaniem takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów odnoszących się do wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań lub zmiany miejsca pobytu osoby fizycznej.

"Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

"Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO informujemy o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych. O ile nie podano podstawy prawnej w deklaracji o ochronie danych, zastosowanie ma: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i Art. 7 RODO, podstawa prawna przetwarzania dla realizacji naszych usług i realizacji działań umownych, a także odpowiedzi na zapytania, jest Art. 6 (1). b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 (1). c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. 6 pkt 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Prawo do informacji

Masz prawo do bezpłatnych informacji o przechowywanych danych, a także prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych. Ponadto masz prawo do uzyskania informacji o zasadniczych przyczynach niekorzystnej decyzji związanej z wiarygodnością kredytową, o stanie danych i ich wykorzystywaniu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej, listu lub faksu. Nasze dane kontaktowe znajdują się tutaj.

Wykorzystanie danych do celów reklamowych

Wykorzystujemy Twoje dane, aby na bieżąco ulepszyć i indywidualnie dostosować proces zakupów. Używane są do tego już istniejące informacje, tj. połączenie z internetem, urządzenie z którego korzystasz, system operacyjny, datę i czas odwiedzin strony, a także informacje, które otrzymaliśmy od Ciebie. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych. Wystarczy wysłać wiadomość, list lub faks. Nasze dane kontaktowe możesz znaleźć tutaj.

Newsletter

Jeśli zarejestrowałe(a)ś się w celu otrzymania newslettera, wyślemy Ci regularne biuletyny na Twój adres e-mailowy. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji w panelu konta klienta.

Taboola

Nasza strona internetowa korzysta z usług Taboola Inc. (28 West 23rd St. 5th Fl., New York, NY 10010, www.taboola.com). Taboola korzysta z plików cookie, aby ustalić, z których ofert korzystasz i które z naszych stron odwiedzasz. Plik cookie umożliwia nam tworzenie pseudonimowych profili użytkowników poprzez gromadzenie danych z urządzenia, a także danych logowania w celu generowania i dostosowania indywidualnych ofert specjalnie dla Ciebie. Te profile użytkowników nie odnoszą się do Twojej osoby.

Aby uzyskać więcej informacji o Taboola oraz możliwości wyłączania pliku cookie Taboola, odwiedź stronę https://www.taboola.com/privacy-policy (informacje o Opt-Out znajdziesz na "Site Visitor Choices").

Cookies

Na naszej witrynie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są przechowywane w Twoim nośniku danych. Przechowują one pewne ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem przeglądarki. Pomaga to nam zaprojektować witrynę internetową dla Ciebie i ułatwia jej używanie, na przykład przez przechowywanie konkretnych wpisów, dzięki czemu nie trzeba ponownie wpisywać. Twoja przeglądarka pozwala ograniczyć ustawienia cookies, co może prowadzić do tego, że nasza oferta nie będzie w pełni działać. Pliki cookie można także usunąć.

 • Cookies sesji

Pliki cookie sesji (session cookie) są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 • Długoterminowe cookies

Korzystamy z plików cookie, które pozostają na Twoim dysku twardym. Okres upłynięcia daty ważności jest ustawiony na datę w przyszłości. Podczas kolejnej wizyty system automatycznie wykryje, że ​już nas odwiedziłe(a)ś oraz dostosuje się do Twoich wcześniejszych preferencji i ustawień.

Aby wyświetlić i edytować ustawienia plików cookie, zapoznaj się z panelem pomocy przeglądarki.

Google Analytics z "anonymize IP"

Ta strona używa do analizy WWW Google Analytics. Jest to usługa świadczona przez firmę Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa plików "cookie". Informacje o korzystaniu przez Ciebie z tej witryny (w tym adresu IP) generowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Firma Google przestrzega wymogów dotyczących prywatności zawartych w amerykańskiej umowie "Safe Harbor" i jest zarejestrowana w programie "Safe Harbor" w Departamencie Handlu USA. Firma Google wykorzysta te informacje, by ocenić Twoje korzystanie z tej witryny, by opracować dla nas raporty dotyczące aktywności witryny i udostępnić nam dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Używamy pseudonimów, aby móc zrozumieć Twoje korzystanie również na innych urządzeniach. Jednak żadne dane osobowe nie będą przekazywane firmie Google.

Google przekazuje te informacje osobom trzecim, jeśli jest to prawnie ustalone lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi z Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Twoim Browser Software; jednakże zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Jeśli nie chcesz, aby informacje o Twoich odwiedzinach na tej stronie nie były przekazywane do Google Analytics, masz możliwość zainstalowania "Deaktywacji Add-On" w Twojej przeglądarce. Dokonaliśmy także ustawień, dzięki którym Google Analytics usuwa ostatnią część adresów IP odwiedzających naszą witrynę. Oznacza to, że nie wchodzimy w posiadanie danych, które informują nas o Twojej osobie.

Możesz w każdej chwili zabronić gromadzeniu i magazynowaniu danych w przyszłości przez Google Analytics, wystarczy tylko pobrać dodatek do przeglądarki Add-On do deaktywacji i zainstalować go w przeglądarce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl (ogólne informacje o Google Analytics i ochrona danych). Pragniemy zaznaczyć, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod "gat._anonymizeIp ();" w celu zapewnienia anonimowego wykrywania adresów IP (tzw. IP - Masking)."

Google Remarketing

Ta witryna korzysta z usługi Google Remarketing, usługi reklamowej Google Inc. ("Google"). Google i osoby trzecie umieszczają reklamy na stronach internetowych i używają plików cookie do włączania reklam na podstawie wcześniejszych odwiedzin użytkowników naszej witryny. Firma Google nie poda Twoiego adresu IP z innymi danymi z Google bez Twojej osobistej zgody. Możesz wyłączyć używanie plików cookie przez Google, konfigurując oprogramowanie przeglądarki, wchodząc na stronę https://www.google.com/policies/technologies/ads/ i naciskając przycisk "opt-out". Możesz też wyłączyć korzystanie z plików cookie poprzez inne firmy, posługując się stroną deaktywującą na stronie http://www.networkadvertising.org/choices/. Więcej informacji na temat regulaminu Google można znaleźć pod adresem www.google.com/intl/pl/privacy.

Facebook Website Custom Audience

W tej witrynie jest zintegrowany piksel w serwisie Facebook Ireland Limited (Website-Custom-Audience-Pixel). Poprzez ten piksel informacje o korzystaniu z tej witryny przez Ciebie są pseudonimowane (np. informacje o renomowanych artykułach). Zebrane informacje mogą być wykorzystane do indywidualizacji, np. by reklamować na Twoim koncie Facebook preferowane grupy produktów i produkty.

intelliAd

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej z zarządzaniem ofertami firmy intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium. Zanonimizowane dane dotyczące użytkowania są rejestrowane i agregowane w celu zaprojektowania i optymalizacji tej strony internetowej, a profile użytkowania są tworzone z tych danych za pomocą pseudonimów. Podczas korzystania ze śledzenia intelliAd są zapisywane pliki Cookies. Anonimowe dane i profile użytkowania mogą być wykorzystywane przez operatora strony internetowej, jak również przez innych klientów firmy intelliAd do identyfikacji zainteresowań użytkowników, bez żadnych konkluzji dotyczących tożsamości użytkownika odwiedzającego stronę. Masz prawo sprzeciwić się przechowywaniu danych (anonimowych) w przyszłości. W tym celu użyj opcji rezygnacji z funkcji intelliAd.

Recenzje produktów i zamówień

Po otrzymaniu zamówionych towarów masz możliwość oceny procesu zamówienia i otrzymanego produktu. Współpracujemy z firmą "Echte Bewertung" (Grupa "Net Reviews").

Ocena jest dobrowolna i zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej, ale tylko z Twoim imieniem i pierwszą literą Twojego nazwiska. W tym przypadku ilość przekazywanych danych jest ograniczona do minimum.

Więcej informacji na temat firmy można znaleźć tutaj: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Webgains

Pracujemy z Webgains. Wykorzystują tzw. Tracking-Cookies, w celu dostarczenia naszym partnerom danych do zamówieniach. Dane nie zawierają żadnych danych osobowych, tylko informacje o zamówieniu i jego produktach.

Więcej informacji uzyskasz tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych przy rejestracji w niceshops GmbH

1. Zgoda

Rejestrując się lub ubiegając się o pracę w niceshops GmbH, przekazujesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem specjalnej aplikacji do celów poszukiwania pracy. Twoje dane są przechowywane i przetwarzane w systemach naszego partnera programowego BambooHR.

2. Prywatność i poufność

Prywatność jest dla nas ważna. Firma niceshops GmbH podjęła niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia poufności wniosku.

3. Wykorzystanie twoich danych osobowych

Podczas składania wniosku o pracę w bazie danych, oprócz zwrotu grzecznościowego, nazwiska i imienia są przechowywane również zwykłe dane korespondencyjne, tj. adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów. Ponadto dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny, życiorys, świadectwa szkoleniowe i zawodowe, są zapisywane i przechowywane.

Dane te będą przechowywane, oceniane, przetwarzane lub przekazywane wewnętrznie jako część aplikacji. Są dostępne tylko dla pracowników działu personelu niceshops GmbH i osób odpowiedzialnych za wybór kandydatów niceshops GmbH. Twoje dane nie będą w żadnym przypadku przekazywane firmom lub osobom spoza firmy niceshops GmbH lub wykorzystywane do innych celów.

4. Prawo do informacji

Na życzenie chętnie udzielimy informacji o przechowywanych danych. Proszę skontaktować się z naszym działem personalnym (jobs@niceshops.com).

5. Przechowywanie i usuwanie danych

Twoje dane będą przechowywane przez cały proces aplikacyjny i / lub czas zatrudnienia przez ustawowy okres przechowywania. Jeśli rozpoczniesz pracę w niceshops GmbH, Twoje osobiste dane oraz dokumenty zostaną umieszczone w Twoich aktach osobowych.

Jeśli złożyłeś podanie, ale nie możemy Ci w tej chwili zaoferować odpowiedniego stanowiska, zastrzegamy sobie prawo do zachowania twojego podania w ewidencji. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli zechcesz usunąć Twoje dane, masz możliwość usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez nasz dział personalny.

Kontakt

W przypadku pytań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem lub używaniem Twoich danych osobowych, informacjami, poprawianiem, blokowaniem lub usuwaniem danych, a także cofnięcia zgody prosimy o kontakt: privacy@niceshops.com

Reklama banerowa

Wykorzystujemy również dane zgromadzone podczas Twojej wizyty w celu wyświetlenia reklam banerowych. Są to oferty reklamowe, które publikujemy na innych stronach.

Poprzez baner reklamowy widzisz przede wszystkim produkty, które już odglądałe(a)ś na naszej witrynie lub produkty, które są do nich podobne (Retargeting). W tym wypadku pracujemy tylko z pseudonimami. Twoje imię lub adres e-mail nie zostanie zapisany w plikach cookie.

Nasz partner:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja.
Podczas logowania Criteo tworzy indywidualny kod ("hash") z Twojego adresu e-mail, aby zidentyfikować użytkowników na różnych urządzeniach. Informacje o ich polityce prywatności można znaleźć tutaj: http://www.criteo.com/pl/privacy/full-privacy-text/. Pod tym adresem otrzymasz ponadto informacje o deaktywacji tej usługi.

Korzystanie z YouTube Plugins

Na naszej stronie umieszczone są filmiki z portalu YouTube, firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podczas odtwarzania filmu nawiązane jest połączenie między serwerami YouTube a serwerami Google. Serwery te otrzymują informację, jakie nasze strony odwiedziłe(a)ś. Jeśli jesteś zalogowany na YouTube jako członek, YouTube przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google lub YouTube, a także prawa i ustawienia dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Jeśli nie chcesz, aby Google lub YouTube przypisywały zebrane dane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio do Twojemu profilowi z inną usługą Google, możesz całkowicie uniemożliwić wczytywanie wtyczki Google w Twojej przeglądarce za pomocą Add-On, np. z blokerem skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

Webtracking-Tools

Korzystamy z usług innych firm do celów retargetowych i banerowych. Zwykle odbywa się to przy użyciu plików cookie lub pikseli. Z tego powodu oferty promocyjne będą bardziej użyteczne i interesujące dla Ciebie.

Korzystanie z Facebook Social Plugins

Ta strona wykorzystuje tzw. Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, obsługiwanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki oznaczone są logo Facebook lub dodatkiem "Social Plug-in of Facebook" lub "Facebook Social Plugin". Przegląd wtyczek Facebook i ich wygląd można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Jeśli odwiedzisz naszą stronę zawierającą taką wtyczkę Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z serwisu Facebook do Twojej przeglądarki i zintegrowana z witryną.

Poprzez integrację wtyczek, Facebook otrzyma informacje o tym, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do naszej strony, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś właśnie zalogowany na Facebooku. Ta informacja (w tym adres IP) jest przesyłana bezpośrednio z przeglądarki do serwera Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może bezpośrednio powiązać wizytę naszej witryny z Twoim kontem na Facebooku. Jeśli używasz wtyczki i np. naciśniesz przycisk "Lubię to" lub pozostawisz komentarz, odpowiednie informacje również zostaną wysyłane bezpośrednio do serwera Facebook i tam zapisane. Informacje te zostaną również opublikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym.

Facebook może wykorzystywać te informacje w celu reklamy, badań rynkowych i odpowiedniego projektowania stron na Facebooku. W tym celu Facebook utworzy profile dotyczące wykorzystania, zainteresowania i relacji, aby np. ocenić korzystanie z naszej witryny internetowej w odniesieniu do reklam ogłaszanych na Facebooku, informowanie innych użytkowników serwisu o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenie dalszych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisał dane zgromadzone za pośrednictwem naszej witryny na Twoim koncie Facebook, musisz się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php

Bezpieczeństwo danych

Dane dotyczące płatności są szyfrowane w procesie zamówienia. Zabezpieczamy naszą witrynę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji i rozpowszechnianiu danych przez osoby nieupoważnione. Informacje do logowania należy traktować poufnie i zamykać okno przeglądarki, jeśli proces komunikacji z nami został zakończony, zwłaszcza jeśli udostępnisz komputer innym osobom.

Przechowujemy tekst umowy i przesyłamy Twoje dane o zamówieniu oraz nasze warunki za pomocą e-mail. Regulamin możesz także zawsze przeczytać tutaj. Twoje poprzednie zamówienia możesz także zobaczyć w naszym obszarze logowania klienta.